V/v triển khai thu thập phiếu khảo sát dân cư trên địa bàn

Thứ năm - 15/06/2023 20:21
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LONG THÀNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  18    /CV-UBND     Long Thành, ngày  6    tháng 03 năm 2023
V/v triển khai thu thập phiếu khảo sát dân cư trên địa bàn                             Kính gửi:
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
       - Ban Chỉ huy 11 xóm trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND xã Long Thành về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Long Thành năm 2023; Để triển khai công tác điều tra khảo sát tình hình dân cư phục vụ mục tiêu đưa xã Long Thành đạt Nông thôn mới kiểu mẫu tiêu chí chuyển đổi số, UBND xã Long Thành yêu cầu các ban ngành, đoàn thể; Ban Chỉ huy 11 xóm trên địa bàn quán triệt thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phối hợp ban chi huy 11 xóm thực hiện việc thu thập thông tin từng hộ gia đình vào phiếu khảo sát dân cư (có mẫu kèm theo).
- Việc triển khai thực hiện thu thập theo từng hộ gia đình, đảm bảo đầy đủ thông tin, không để sót hộ gia đình; tập hợp phiếu khảo sát về Công an xã trước ngày 15/04/2023.
- Công an xã tổng hợp phiếu khảo sát, có báo cáo cụ thể về Tổ Đề án 06 xã Long Thành trước ngày 30/04/2023.
2. Thành lập 11 Tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn các xóm để thu thập thông tin vào phiếu khảo sát dân cư, gồm:
- Tổ số 1: Đ/c Nguyễn Tiến Sỹ - PCT HĐND xã; Đ/c Nguyễn Văn Hồng - CC VP xã; Đ/c Nguyễn Thị Hòa - CC VH xã và BCH xóm Điện Yên, do Đ/c Nguyễn Tiến Sỹ làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Điện Yên.
- Tổ số 2: Đ/c Nguyễn Văn Dũng - CC VP TK xã; Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung - CC KT xã; Đ/c Hoàng Thị Loan - PCT HND xã và BCH xóm Giáp Ngói, do Đ/c Nguyễn Văn Dũng làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Giáp Ngói.
- Tổ số 3: Đ/c Trần Văn Tình - CC TP xã; Đ/c Dương Xuân Huy - QS xã; Đ/c Phạm Văn Yết - PCT CCD xã và BCH xóm Yên Mội, do Đ/c Trần Văn Tình làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Yên Mội.
- Tổ số 4: Đ/c Lê Công Lợi - CT CCB xã; Đ/c Nguyễn Thị Lài - P.QS xã; Đ/c Dương Thị Hiên - PCT HPN xã và BCH xóm Phú Thọ, do Đ/c Lê Công Lợi làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Phú Thọ.
- Tổ số 5: Đ/c Hoàng Thị Quỳnh - PBT ĐU xã; Đ/c Cao Văn Thiện - CA xã; Đ/c Hoàng Thị Chung - PBT Đoàn xã và BCH xóm Vạn Tràng, do Đ/c Hoàng Thị Quỳnh làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Vạn Tràng.
- Tổ số 6: Đ/c Nguyễn Thị Xoan - CT HPN xã; Đ/c Hồ Thị Bảy - CC TP xã; Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Khuyến nông viên xã và BCH xóm Văn Tràng, do Đ/c Nguyễn Thị Xoan làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Văn Tràng.
- Tổ số 7: Đ/c Đặng Trọng Cử - PCN UBKT xã; Đ/c Nguyễn Trọng Đạt - TCA xã; Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiếu - CC ĐC NN xã và BCH xóm Quang Trung, do Đ/c Đặng Trọng Cử làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Quang Trung.
- Tổ số 8: Đ/c Ngô Thanh Toàn - CT HND xã; Đ/c Trần Đức Việt - CC ĐC XD xã; Đ/c Nguyễn Văn Mạnh - CA xã và BCH xóm Phan Thanh, do Đ/c Ngô Thanh Toàn làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Phan Thanh.
- Tổ số 9: Đ/c Thái Thị Quyên - CT MTTQ xã; Đ/c Thái Thị Ngoan - CC CS xã; Đ/c Dương Quốc Lập - PQS xã và BCH xóm Bắc Sơn, do Đ/c Thái Thị Quyên làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Bắc Sơn.
- Tổ số 10: Đ/c Hồ Đăng Quý - PCT MTTQ xã; Đ/c Nguyễn Văn Hưng - BT Đoàn xã; Đ/c Thái Văn Sỹ - HTX xã và BCH xóm Rú Đất, do Đ/c Hồ Đăng Quý làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Rú Đất.
- Tổ số 11: Đ/c Đặng Trọng Tý - PCT UBND xã; Đ/c Đặng Trọng Tuấn - CC KT xã; Đ/c Nguyễn Dũng Quỳnh - PCA xã và BCH xóm Quang Trung, do Đ/c Đặng Trọng Cử làm Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xóm Quang Trung.

Giao Công an xã chủ trì, hướng dẫn các Tổ công tác triển khai thực hiện; dự trù kinh phí hỗ trợ, bồi dưỡng cho các thành viên Tổ công tác.
3. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức từ xã đến xóm phải nâng cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên quán triệt, thống nhất về nhận thức và hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực, ngành mình phụ trách; gương mẫu tiên phong đi đầu, phấn đấu đạt mục tiêu đưa xã Long Thành đạt Nông thôn mới kiểu mẫu tiêu chí chuyển đổi cuối năm 2023.
Nhận được công văn này, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể; Ban Chỉ huy 11 xóm trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND xã để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/hiện);

- TT Đảng ủy (để b/cáo);
- Lưu VP UBND, CAX.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Đề

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây