Ủy ban nhân dân

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ, BTV, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ LONG THÀNH
KHÓA XXVI, NHIỆM KỲ 2020- 2025
DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ, BTV, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ LONG THÀNH
KHÓA XXVI, NHIỆM KỲ 2020- 2025

 
TT Họ và tên Ngày, tháng năm sinh Ngày vào Đảng Ngày chính thức Trình độ Dự kiến phân công nhiệm vụ sau đại hội Ghi chú
Văn hóa CM CT
I BCH ĐẢNG BỘ                
1 Nguyễn Văn Hưng 19/10/1979 25/6/2002 25/6/2003 12/12 ĐHKT TC BT Đảng ủy-CT HĐND  
2 Hoàng Thị Quỳnh 24/9/1980 20/3/2001 20/3/2002 12/12 ĐHL TC PBT. TT Đảng ủy  
3 Nguyễn Văn Đề 8/4/1976 20/6/1995 20/6/1996 12/12 ĐHNN TC PBT- CT. UBND xã  
4 Đặng Trọng Tý 4/7/1973 20/7/1994 20/7/1995 12/12 ĐHNN TC UV BTV- PCT. UBND xã  
5 Thái Thị Quyên 6/4/1980 26/9/2001 26/9/2002 12/12 ĐHL TC UV BTV – CT MTTQ  
6 Nguyễn Tiến Sỹ 19/4/1965 16/3/1986 16/3/1987 10/10 ĐHNN TC PCT. UBND xã  
7 Nguyễn Văn Hưng 10/6/1988 23/7/2011 23/7/2012 12/12 ĐHL TC BT ĐTN  
8 Ngô Thanh Toàn 14/8/1965 05/11/2001 05/11/2002 10/10 ĐH NN TC CT. HND xã  
9 Đặng Trọng Cử 20/11/1972 24/3/2002 24/3/2003 12/12 ĐHNN TC PCN UBKT  
10 Nguyễn Thị Xoan 17/1/1982 04/01/2012 04/01/2013 12/12 ĐHL TC CT. HLHPN xã  
11 Lê Công Lợi 15/5/1972 24/6/2002 24/6/2003 12/12 ĐH Luật TC CT. CCB xã  
12 Nguyễn Văn Dũng 27/5/1986 12/7/2009 12/7/2010 12/12 ĐHL TC UVBCH- VPĐU- chính quyền  
13 Dương Xuân Huy 26/6/1990 19/5/2012 19/5/2013 12/12 ĐHL TC CHT QS xã  
14 Nguyễn Trọng Đạt 1980 10/6/1999 10/6/2000 12/12 đh TC Trưởng Công an xã  
II BTV ĐẢNG ỦY                
1 Nguyễn Văn Hưng 19/10/1979 25/6/2002 25/6/2003 12/12 ĐHKT TC BT Đảng ủy  
2 Hoàng Thị Quỳnh 24/9/1980 20/3/2001 20/3/2002 12/12 ĐHL TC PBT. TT Đảng ủy  
3 Nguyễn Văn Đề 8/4/1976 20/6/1995 20/6/1996 12/12 ĐHNN TC PBT- CT. UBND csc  
4 Đặng Trọng Tý 4/7/1973 20/7/1994 20/7/1995 12/12 ĐHNN TC UV BTV- PCT. UBND xã  
5 Thái Thị Quyên 6/4/1980 26/9/2001 26/9/2002 12/12 ĐHL TC UV BTV – CT. MTTQ  
III BÍ THƯ ĐẢNG ỦY                
1 Nguyễn Văn Hưng 19/10/1979 25/6/2002 25/6/2003 12/12 ĐHKT TC BT Đảng ủy  
IV PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY                
1 Hoàng Thị Quỳnh 24/9/1980 20/3/2001 20/3/2002 12/12 ĐHL TC PBT. TT Đảng ủy  
2 Nguyễn Văn Đề 8/4/1976 20/6/1995 20/6/1996 12/12 ĐHNN TC PBT- CT. UBND xã  
Nội dung đang cập nhât!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây