THÔNG BÁO Về việc công bố số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã và giải quyết TTHC qua Hệ thống dịch vụ công của tỉnh Nghệ An trên

Thứ năm - 07/12/2023 20:48
 ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   XÃ LONG THÀNH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số : 60 /TB-UBND                                  Long Thành, ngày 12 tháng  6 năm 2023

                                   THÔNG BÁO
         Về việc công bố số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã và giải  quyết TTHC qua Hệ thống dịch vụ công của tỉnh Nghệ An trên địa bàn xã
 
   

Thực hiện Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Quy định số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính của Cơ quan Thường trực cải cách hành chính tỉnh Nghệ An, Uỷ ban nhân dân xã Long Thành thông báo và hướng dẫn việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã và giải quyết TTHC qua Hệ thống dịch vụ công của tỉnh Nghệ An trên địa bàn xã, cụ thể như sau
  *  Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận kiến nghị phản ánh của tổ chức, công dân về cải cách hành chính và thủ tục hành chính
1. Cơ quan thường trực Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An (Sở Nội vụ):
- Số điện thoại thường dây nóng:       02383.592.869
- Địa chỉ thư điện tử: phongcchc@noivu.nghean.gov.vn
          2. Cơ quan tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh (Văn phòng Ủy nhân dân tỉnh):
- Số điện thoại đường dây nóng:        02383.668.789
 - Địa chỉ thư điện tử: kstt@ubnd.nghean.gov.vn
            - Hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân: https://nguoidan.chinhphu.vn; Hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp: https://doanhnghiep.chinhphu.vn.
       3. Cơ quan thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp (Sở Tư pháp):
         - Số điện thoại:                                   02383.589.497
         - Địa chỉ thư điện tử: tp@nghean.gov.vn

4. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của UBND xã
- Số điện thoại đường dây nóng: 0917582252
- Địa chỉ điện tử: bophanmotcuaubndxalongthanh@gmail.com
5. Về nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử:
- Những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã, khi sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh để nạp hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn xã.
- Phản ánh về việc cơ quan hành chính nhà nước giải quyết công việc chậm thời gian so với quy định.
- Thái độ giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực với tổ chức, cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã; các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà, không giải quyết hoặc giải quyết TTHC không đúng quy định; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện khi giải quyết TTHC.
- Phản ánh, kiến nghị về việc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tuỳ tiện đặt thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định và yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết.
- Quy định của TTHC không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất, không hợp pháp, những vấn đề khác liên quan đến quy định của TTHC.
- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc sáng kiến để việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được thuận lợi hơn.
Uỷ ban nhân dân xã Long Thành thông báo và hướng dẫn đến toàn thể cơ quan, ban ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã được biết và thực hiện.
 Nơi nhận:
- TT Đảng ủy –HĐND-UBND xã;
- MTTQ, Trưởng các ban, ngành cấp xã;
- Cổng TTĐT của xã;
 - Lưu: VP. UBND xã.
                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                               CHỦ TỊCH                     
                        Nguyễn Văn Đề

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây