THÔNG BÁO Về việc công khai Số tài khoản thanh toán trực tuyến của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Long Thành. trong giải quyết thủ tục hành chính (đối với tổ chức, cá nhân)

Chủ nhật - 19/03/2023 21:19
Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhằm đảm bảo tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn phương thức thanh toán khác nhau, không sử dụng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính, U
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LONG THÀNH
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:           /TB-UBND              Long Thành, ngày 15 tháng 3  năm 2023
THÔNG BÁO
Về việc công khai Số tài khoản thanh toán trực tuyến
của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Long Thành. trong
giải quyết thủ tục hành chính  (đối với tổ chức, cá nhân)


Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhằm đảm bảo tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn phương thức thanh toán khác nhau, không sử dụng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính, U
BND xã đã giao Văn phòng HĐND – UBND xã Long Thành thực hiện đăng ký tài khoản để nhận phí, lệ phí các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, cụ thể:
SỐ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN TRỰC TUYẾN
126000089551; Ngân Hàng ViettinBank
TÊN TÀI KHOẢN: UBND XÃ LONG THÀNH
Lưu ý: Khi chuyển khoản Tổ chức, cá nhân ghi rõ tên người nộp+Tên thủ tục mình thực hiện.
VD: Nguyễn Văn A nộp phí Thủ tục Đăng ký khai sinh thì ghi nội dung như sau: Nguyen Van A – nop phi DANG KY KHAI SINH
 UBND xã Long Thành thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện trong giao dịch.

Nơi nhận:
  • TT Đảng ủy;
  • TT HĐND xã;
  • TT UBMT Tổ quốc xã;
  • CT, PCT UBND xã;
  • Trưởng các xóm;
  • Cổng Thông tin điện tử xã;
  • Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch tại Bộ phận Một cửa xã./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
       Nguyễn Văn Đề


 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây