​Thông cáo báo chí tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thành quý I năm 2024

Thứ tư - 27/03/2024 22:01
 
 
  
Huyện Yên Thành cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Quý I năm 2024 như sau:
Quý 1 năm 2024 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Thành được thực hiện trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.
1. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Trồng trọt: Các xã, thị trấn đã tiến hành làm đất, gieo cấy lúa và trồng cây màu vụ Xuân 2024 trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy là 12.825 ha, đạt 100,83% so với kế hoạch. Ngô xuân đã trỉa 650,19 ha, đạt 76,5% KH; Diện tích khoai lang xuân đã trồng đạt 36,8% KH; Diện tích khoai các loại khác vụ xuân đã trồng ; Diện tích lạc xuân đã trỉa đạt 56,7% KH; Diện tích rau vụ xuân các loại đã trồng 748,57 ha, đạt 51,6% KH; Sản lượng nấm thu hoạch từ đầu năm đến nay là 26,81 tấn, bằng 77,2% cùng kỳ năm 2023; Diện tích mía đã trồng đạt 62,7% KH; Diện tích sắn đã trồng đạt 70,7% KH.
Tiếp tục thực hiện các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật cho năng suất, hiệu quả cao trong sản xuất, hình thành những vùng sản xuất tập trung, kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu, tạo điều kiện cho việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất. Tập trung phòng ngừa sâu bệnh gây hại trên lúa và cây lương thực, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa.
- Chăn nuôi: Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Chuẩn bị vệ sinh môi trường ao nuôi để thả cá, tôm và các loại thủy sản, duy trì diện tích thủy sản theo kế hoạch.
- Lâm nghiệp: Rà soát hiện trường, chuẩn bị vật tư, vật liệu sản xuất giống cây lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng theo kế hoạch năm 2024; thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định. Quý 1 năm 2024 toàn huyện đã trồng được 205,51 ha rừng tập trung, đạt 14,17% so với kế hoạch. Ngày 15/02/2024 Huyện ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ huyện đã tổ chức thành công Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, toàn huyện trồng được 10.713 cây phân tán.
- Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Trong quý 1 năm 2024 Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã tiến hành thẩm định nông thôn mới nâng cao cho 8 xã hoàn thành tiêu chí năm 2023. Đồng thời, với quyết tâm phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG XD NTM cấp huyện, cấp xã, các phòng, ban, ngành và toàn bộ hệ thống chính trị đang quyết liệt, khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí và chuẩn bị hồ sơ minh chứng đạt chất lượng, yêu cầu đề ra. Tiếp tục chỉ đạo các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2024 rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.  
1.2. Công nghiệp - Xây dựng – Thương mại
- Ngay từ tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp – xây dựng tiếp tục có mức tăng trưởng khá. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tăng cường quản lý quy hoạch và chất lượng công trình, cấp phép xây dựng, thực hiện kiểm tra chất lượng công trình trong quá trình thi công theo quy định.
- Các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NMT, giảm nghèo bền vững được triển khai thuận lợi, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến ngày 10/03/2024 đạt 39,43%, xếp thứ 4 toàn tỉnh.
- Tập trung thẩm tra quyết toán công trình XDCB hoàn thành và công trình XDCB tồn đọng, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban QLDA huyện lập quyết toán A-B công trình XDCB hoàn thành và công trình XDCB tồn đọng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giao thông nông thôn 2024. Tham gia thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án, đặc biệt là dự án đường điện 500kV mạch 3, nâng cấp Quốc lộ 7, tuyến đường du lịch tâm linh rú Gám...
- Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng tăng cao nhất là vào dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn. Các phòng, ban, ngành phối hợp với Công an huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra thị trường chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
1.3. Tài nguyên - Môi trường
- Công tác đấu giá cấp quyền sử dụng đất được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm: Tổng hợp trình UBND tỉnh danh mục công trình dự án có sử dụng đất trên địa bàn để lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Tổ chức đấu giá cho các xã: Viên Thành, Long Thành, Công Thành, Đồng Thành và Phúc Thành. Tham mưu chủ trương đấu giá QSD cho các xã: Viên Thành, Khánh Thành, Nam Thành, Thị trấn, Phúc Thành; Lập hồ sơ thu hồi đất và GPMB quy hoạch đất ở cho các xã: Mã Thành, Hoa Thành, Thị trấn, Đồng Thành, Lăng Thành, Tiến Thành, Hậu Thành, Viên Thành và các xã có hồ sơ theo quy định; Hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp hết hạn nộp tiền sử dụng đất.
       - Kiểm tra tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm QLNN về đất đai trên địa bàn; Triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2024; Tham mưu UBND huyện ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và Môi trường; Trả tiền GPMB đường Quốc lộ 7 tại xã Công Thành, Vĩnh Thành và Mỹ Thành.
       - Kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán và hướng dẫn các xã về đích nông thôn mới nâng cao hoàn thiện tiêu chí về môi trường.
1.4. Thu - chi ngân sách
- Công tác quản lý và điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu nămThu ngân sách trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 101,579 tỷ đồng, đạt 25,76% dự toán tỉnh giao, đạt 17,06% dự toán HĐND huyện giao, bằng 84,2% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó thu tiền cấp quyền sử dụng đất ước đạt 60,81 tỷ đồng, đạt 22,58% dự toán tỉnh, đạt 12,88% dự toán huyện; thu ngoài đất đạt 40,77 tỷ đồng, đạt 32,32% dự toán tỉnh, huyện giao. Chi ngân sách ước đạt 547,964 tỷ đồng, đạt 30,47% dự toán.
Tập trung chỉ đạo các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế đồng thời tìm các biện pháp khai thác nguồn thu, rà soát lại các nguồn thu. Hoàn thành việc giao dự toán thu chi NSNN năm 2024 cho UBND các xã, thị trấn và các đơn vị dự toán; giao chỉ tiêu kinh tế xã hội cho các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn huyện. 
- Thực hiện rà soát, đối chiếu các nguồn ngân sách năm 2023, chi chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024 theo đúng quy định; Tổng hợp báo cáo quyết toán thu chi NSNN năm 2023 theo quy định. Thẩm định quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2023 của các HTX nông nghiệp trên địa bàn.
2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
2.1. Giáo dục - Đào tạo
Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024. Tổ chức và tham gia các kỳ thi, hội thi, tập huấn chuyên môn của ngành, qua đó chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định và có chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở từng bước được nâng cao. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cấp học THCS; Hội khỏe phù đổng cụm tỉnh, cấp tỉnh và Hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt kết quả cao.
- Chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh thuộc gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh mồ côi, không nơi nương tựa; cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.
2.2. Văn hóa - Thể thao
- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là các hoạt động, chương trình mừng Đảng - mừng Xuân. Các lễ hội trên địa bàn được tổ chức quy mô, nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả tích cực, tạo niềm hứng khởi và không khí vui tươi cho người dân trong dịp đầu năm mới: Lễ hội đền Cả - Hoa Thành, Lễ hội đền Đức Hoàng – Phúc Thành,...
- Công tác tuyên truyền được chú trọng: tuyên truyền Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn - năm 2024, những thành quả và nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã…
- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành I-office.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định các tiêu chí trong lĩnh vực thông tin, truyền thông cho các xã về đăng ký về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa, làng văn hóa, mô hình văn hóa tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh năm 2024. Phối hợp với các báo, đài về quay các phóng sự, viết tin, bài liên quan đến hoạt động của ngành như công tác tu bổ, tôn tạo di tích, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
2.3. Y tế
- Duy trì thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thường trực cấp cứu 24/24h. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng được triển khai đảm bảo đúng tiến độ. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi tính đến tháng 2 năm 2024 đạt 16% so với kế hoạch năm.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện, trực khám chữa bệnh và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2024; chúc mừng các thầy thuốc ưu tú và các cơ sở y tế trên địa bàn huyện dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2024.
Giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm gây dịch, phát hiện sớm, lưu ý các bệnh: cúm mùa, sởi, tay chân miệng, sốt rét ngoại lai, cúm A, sốt xuất huyết… các bệnh mùa hè. Giám sát, điều tra các ca bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn toàn huyện có 03 ca sốt xuất huyết ngoại lai. Phối hợp với Trung tâm CDC tỉnh tổ chức điều tra, giám sát, tư vấn về phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện và phun khử khuẩn tại các gia đình có ca sốt xuất huyết.
Triển khai kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm, nhất là triển khai quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp. Triển khai và thực hiện khám sàng lọc lao, lao tiềm ẩn tại các Trạm Y tế. Triển khai thực hiện phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm tại Trạm Y tế. Chỉ đạo các Trạm Y tế nhập số liệu vào phần mềm V20, phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Phối hợp các phòng ngành kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Mùa lễ hội Xuân 2024.
2.4. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội
- Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách người có công và tổ chức các hoạt động dâng hương dâng hoa viếng các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các chế độ chính sách cho người có công, người cao tuổi, trẻ em được quan tâm thực hiện.
- Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2023; Phối hợp với MTTQ huyện triển khai Chương trình Tết vì người nghèo, tiếp nhận các khoản ủng hộ của các tổ chức cá nhân hỗ trợ người nghèo dịp Tết Nguyên đán.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, đặc biệt là BHYT hộ trung bình, BHYT tự nguyện.
3. Quốc phòng – An ninh
-  Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, phối hợp với các lực lượng Công an và các ngành chức năng nắm chắc tình hình địa bàn không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện xuống cơ sở theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng, công tác chính trị.
Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờLàm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế và bảo vệ bí mật nhà nước. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
- Thực hiện đợt ra quân trấn áp tội phạm trước, trong vào sau Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...
4Lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác khác
- Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo. Cán bộ, công chức có những bước đổi mới về ý thức kỷ luật và giao tiếp ứng xử, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo thời gian giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả cao trong công việc.
- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, xếp tốp đầu toàn tỉnh: Trong 2 tháng đầu năm toàn huyện tiếp nhận và giải quyết 19.222 hồ sơ (chiếm 24,25% hồ sơ toàn tỉnh), đã giải quyết 18.965 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 18.573 chiếm tỷ lệ 98%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến đạt 98,4%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến toàn huyện đạt 87,9%.
Hoạt động của cổng thông tin điện tử của huyện liên tục được cập nhật. Mọi thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy- HĐND –UBND huyện được đăng tải, các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, các tin bài, ảnh, phóng sự hoạt động trên địa bàn được cập nhật liên tục hàng ngày. Từ đầu năm đến ngày 12/3/2024 đã đăng tải 296 tin bài, tổng số lượt truy cập 3 tháng đầu năm đạt 64.848 nâng tổng số lượt truy cập lên 619.341 lượt.
- Công tác chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ngày 12/01/2024 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 39 xã, thị trấn để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, đề ra nhiều giải pháp, quyết liệt chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả, đồng thời đề ra chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024.
- Thực hiện luân chuyển kế toán các xã, trường học trên địa bàn. Tham mưu triển khai, giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29. Kiểm tra điều kiện phục hồi chùa Phật giáo; báo cáo, thành lập đoàn kiểm tra nhu cầu đất đai tôn giáo chùa Hương, xã Mỹ Thành; Hoàn thiện hồ sơ trình Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.
- Thẩm định đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tư cách pháp luật năm 2023 cho UBND các xã, thị trấn; Tổng hợp số liệu, báo báo cáo thống kê ngành tư pháp; Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:  Chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến... Thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và các nhiệm vụ khác theo quy định
- Xây dựng đề cương thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra việc thực hiện chuyển đổi số gửi đối tượng thanh tra báo cáo; Thực hiện chỉ đạo của các cấp về việc xử lý sau thanh tra, tham mưu ban hành các văn bản đôn đốc xử lý sau Thanh tra. Triển khai, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện và UBND xã, thị trấn để ngăn chặn tham nhũng. Thường xuyên chỉ đạo các phòng ngành thực hiện quy chế dân chủ, các quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ công chức. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện đảm bảo đúng quy định.
Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của huyện Yên Thành trong Quý I đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên ở một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn, hạn chế. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn tiểm ẩn phức tạp; Công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến thu tiền sử dụng đất quý 1 chưa đạt tiến độ dự toán... Để khắc phục khó khăn, tồn tại trong Quý I, huyện Yên Thành đề ra các nhiệm vụ giải pháp trong Quý II như sau:
1. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất quán các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực
- UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn bám sát 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chủ động xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt kế hoạch.
- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chuyển đổi số; nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.
2Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024
- Các phòng, ngành cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí, xây dựng hồ sơ minh chứng trình các sở, ngành cấp tỉnh thẩm định.
Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025 và định hướng xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030. Chỉ đạo các xã tích cực hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao (Hậu Thành, Hùng Thành, Kim Thành, Phúc Thành, Quang Thành, Tây Thành, Văn Thành) và NTM kiểu mẫu (Bắc Thành, Đồng Thành, Tân Thành, Xuân Thành).
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến toàn thể nhân dân trong huyện và các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024.
3. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nông thôn mới nâng cao huyện Yên Thành giai đoạn 2022-2025 và Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo trỉa cây màu vụ Xuân và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại vụ Xuân năm 2024, triển khai trồng rừng vụ Xuân năm 2024 theo các dự án, chương trình. Tổ chức chỉ đạo công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2024. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm.
Phát triển mạnh các mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, định hướng, hỗ trợ các HTX kinh doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên HTX. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” kết hợp với thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm gắn với dán tem truy xuất nguồn gốc, hướng đến xây dựng các sản phẩm chủ lực của huyện mang thương hiệu của tỉnh Nghệ An.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, sẵn sàng, chủ động ứng phó khi có lụt bão xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ đập, đê điều,… xác định các vùng trọng điểm PCLB, xây dựng phương án bảo vệ công trình trước mùa mưa lũ năm 2024. Tăng cường công tác kiểm tra, bổ cứu phương án PCLB cho các địa phương, đảm bảo 100% phải được kiểm tra công tác PCLB. Chỉ đạo các địa phương rà soát, cân đối nguồn nước, lập kế hoạch sản xuất và tổ chức tốt công tác chống hạn năm 2024
4. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
- Tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện trong năm 2024.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện Yên Thành về phân bổ chi tiết các nội dung, chương trình, dự án được ưu tiên đầu tư tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh Nghệ An.
- Chỉ đạo Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch và cam kết giải ngân đã xây dựng từ đầu năm, rà soát các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tập trung tháo gỡ, xử lý. Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung thiết bị, vật liệu, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường quản lý chất lượng công trình.
- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, chủ động triển khai thực hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.
    5. Quản lý tốt thu, chi ngân sách
- Các cấp, các ngành phối hợp tích cực với Chi cục thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tăng cường các khoản thu, quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế trê địa bàn, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân, hộ gia đình chây ỳ, trốn thuế.
- Thực hiện thẩm định, phê duyệt quyết toán thu chi năm 2023 các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán trên địa bàn. Tích cực thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành và đôn đốc công trình tồn đọng.
6. Thực hiện tốt công tác quy hoạch - kế hoạch; tăng cường xúc tiến đầu tư; bảo vệ tài nguyên – môi trường
          - Tiếp tục thực hiện quy hoạch vùng Yên Thành giai đoạn 2017-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch ngành nông nghiệp huyện Yên Thành gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cáo, nông thôn mới kiểu mẫu và cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050. Chỉ đạo quyết liệt xây dựng hoàn thành các quy hoạch: Quy hoạch chung thị trấn Yên Thành mở rộng, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Thành; Quy hoạch chung của 38 xã trên địa bàn huyện, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vân Tụ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện trên tất cả các lĩnh vực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
          - Tổ chức triển khai đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại các xã theo kế hoạch đã được phê duyệt, xây dựng giá khởi điểm, tham mưu chủ trương đấu giá, lập hồ sơ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng kịp thời. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên – môi trường, hướng dẫn hồ sơ các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ môi trường.
           7. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội
           - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng và xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt chỉ tiêu đề ra. Làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2024-2025.
           - Tiếp tục thực hiện Đề án “Bảo tồn và khai thác giá trị di sản văn hóa, du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2035”. Phối hợp với Sở TTTT, Sở Văn hóa - TT, Sở Du lịch thẩm định các tiêu chí về thông tin truyền thông, văn hóa và du lịch đối với các xã về đích NTMNC năm 2023. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành IOFFICE, chữ ký số của Ban cơ yếu chính phủ; theo dõi tình hình báo chí và dư luận phản ánh. Đôn đốc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hệ thống dùng chung đảm bảo chỉ tiêu phát triển chính quyền số.
           - Tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn; Quản lý tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các trạm y tế xã, thị trấn. Tiếp tục tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, từng bước thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
           - Tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ kịp thời kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động. Tổ chức tốt các hoạt động tháng hành động vì trẻ em, đồng thời tập trung chỉ đạo UBND xã, thị trấn, trường học tổ chức tuyên truyền các hoạt động dịp hè cho học sinh và tăng cường công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích.
          Thu nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y, dược và thẩm định các phòng khám chữa bệnh chuyên khoa trên địa bàn. Lập dự toán hỗ trợ kinh phí người lao động làm việc ở nước ngoài theo Thông tư 09/2016. Lập danh sách và đề nghị cấp hỗ trợ tiền điện Quý 1 năm 2024 cho hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội. Phối hợp với BHXH tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đặc biệt là người thuộc gia đình hộ có mức sống trung bình, BHYT hộ gia đình.
8. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội
- Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tổ chức tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động theo dõi nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý tình hình, không để bị động bất ngờ.
Tập trung nắm tình hình về an ninh trật tự để kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả; đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại các âm mưu và hoạt động của các đối tượng phản động chống đối trên địa bàn. Nắm tình hình liên quan đến khiếu kiện vượt cấp, việc thực hiện chế độ, chính sách cho người dân. Nâng cao hiệu lực QLNN về ANTT. Chỉ đạo, đôn đốc Công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tăng cường đảm bảo ANTT, tự quản ở cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm phát luật.
                                                                                                                                                                                          Nguồn tin phòng văn hóa huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây