CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI CÁC DI TÍCH, DÒNG HỌ

Thứ ba - 02/01/2024 20:18
  UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 XÃ LONG THÀNH                                                                             Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
       Số:   01 /CV-UBND
    V/v tổ chức hoạt động tại các di tích                                            Long  Thành, ngày   03    tháng  01   năm 2024
     trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn -2024
                                
                           Kính gửi:   
                              - Tổ bảo vệ tại các di tích trên địa bàn xã.
                             - Các xóm,  các dòng họ trên địa bàn xã;

          Để đảm bảo tăng cường công tác  an toàn, phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội đầu năm 2024. Nhằm tăng cường công tác quản lý tại các di tích trên địa bàn xã, Ban quản lý Di tích- Danh thắng xã Long Thành đề nghị Tổ bảo vệ tại các di tích, các  xóm, dòng họ có di tích  thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tổ chức tổng vệ sinh sạch sẽ trong, ngoài di tích, nhà thờ họ.
2. Trang trí bề nỗi tại di tích, nhà thờ họ một cách trang trọng, đúng thuần phong mỹ.
3. Đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan môi trường trong và ngoài di tích, nhà thờ họ.
4. Ngăn chặn các tệ nạn mê tín dị đoan, buôn thần, bán thánh tại di tích, nhà thờ họ.
5. Có kế hoạch, lập danh sách, vào sổ  phân công bảo vệ, trực tết đầy đủ, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho Nhà nước tại di tích, nhà thờ các dòng họ  đồng thời phối hợp với địa phương để xử lý kịp thời các tình huống cấp bách xảy ra.
6. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại di tích, nhà thờ các dòng họ như: Nghiêm cấm việc đốt pháo, đưa chất cháy nổ vào các di tích và nhà thờ họ; hướng dẫn du khách, con cháu thắp hương và đốt hàng mã đúng nơi quy quy định; Chuẩn bị các phương tiện phòng chống cháy nổ như xô, chậu, nguồn nước…
          UBND xã,Ban quản lý Di tích - Danh thắng xã Long Thành đề nghị Tổ bảo vệ tại các di tích, các xóm, các dòng họ trên địa bàn xã  nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.
Nơi nhận:                                                                                                              TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như kính gửi;                                                                                                                                           KT.CHỦ TỊCH
- Lưu: VP.UBND xã.                                                                                                                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH     
                                                                                                                                                                                           
                                      
                                                                                 
                                                                                                                                                                                         Đặng Trọng Tý 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây